მისია

მისიის განაცხადი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის თანაბარი შესაძლებლობებისა და პირობების შექმნა, ღირსული და დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფა

ხედვა:

ჩვენ გვინდა ისეთი საქართველო, სადაც შშმ პირები იქნებიან საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები, იქნება ადაპტირებული ინფრასტრუქტურა, შშმ პირთა მშობლებს ექნებათ სოციალური გარანტიები, განვითარებული იქნება შშმ პირების დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის საჭირო სერვისები, სადაც თანაბარ პირობებში შეეძლებათ განათლების მიღება და დასაქმება, სადაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი უფლებების რეალიზაცია.

ჩვენ გვინდა ისეთი საქართველო, სადაც შშმ პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია სრულყოფილად იქნება შესრულებული.

ღირებულებები:

  • ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა ადამიანს აქვს ღირსეულად ცხოვრების უფლება
  • ჩვენ გვჯერა, რომ სხვების დახმარებით, ჩვენ თვითონ უკეთესები ვხდებით
  • ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა ადამიანს უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოდ გადაადგილების, სწავლის, მეგობრებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა
  • ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა ადამიანს აქვს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება
  • ჩვენ გვჯერა, რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება . . . . . . .

 

© Copyright - anika.ge