თეა ქარქაშაძე

თეა ქარქაშაძე

რეზიუმე 

 

 

 

 

 

 

განათლება 

1991-1996 -საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტთან არსებული თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი

 

სამუშაო გამოცდილება 

2020- დღემდე- ასოციაცია „ანიკა“-  სპეციალური პედაგოგი

2017 -2019 - ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მზრუნველობამოკლებულთა საზოგადოება ,,მადლი“ შ.შ.მ პირთა დღის ცენტრი ,,მომავლის იმედი“სპეციალური პედაგოგი

2019-2019- ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობებისა და მზრუნველობამოკლებულთა საზოგადოება ,,მადლი“ შ.შ.მ პირთა დღის ცენტრი ,,მომავლის იმედი“ ენისა და მეტყველების თერაპევტი

2006-2011- საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველო - სპეციალისტი.

2005-2006- ქ. თბილისის N28 საბავშვო ბაღი-ფსიქოლოგი.ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის ლაგოდეხის რ/კომიტეტი-დამფუძნებელი.

2004- არასამთავრობო ორგანიზაცია-,,საქართველოს ქალთა ასოციაცია“, დამფუძნებელი.

2003-2006-  არასამთავრობო ორგანიზაცია-ახალგაზრდობის ინფორმაციული უზრუნველყოფისა და ახალგაზრდობის პრობლემატიკის კვლევის ასოციაცია, ორგანიზაციის თავმჯდომარე.

-2003-2004  ახალგაზრდობის საქმეთა ლაგოდეხის რ/განყოფილება - გენდერულ და სოციალურ საკითხთა კოორდინატორი.

2002-2005 საერთაშორისო ორგანიზაცია - Woman Aid International - კოორდინატორი ლაგოდეხის რაიონში.

2002-2004 ურბანული ინტიტუტი - გენდერულ მობილიზატორთა ჯგუფის წევრი.

1998-2003  შპს სამაუწყებლო კომპანია ,,რადიო ჰერეთი“ - მუსიკალური პროგრამების რედაქტორი.