ტენდერი არქიტექტორის მომსახურების შესაძენად

თარიღი: 30/05/2022

ტენდერი არქიტექტორის მომსახურების შესაძენად

ასოციაცია "ანიკა" აცხადებს ტენდერს არქიტექტორის მომსახურების შესაძენად.

ასოციაცია "ანიკა" აცხადებს კონკურსს შენობის კონსტრუქციული ნაწილის გასამაგრებელი არქიტექტურული პროექტის მოსამზადებლად.   

საქმიანობის ძირითადი მიზანი: არქიტექტურული პროექტის (სრულყოფილი პაკეტი - საჭიროების შემთხვევაში ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიასთან შეთანხმებით) მომზადება.

შენობის ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის გამზ. N 136

შენობის საერთო ფართი - 910 მ2 (გთხოვთ, იხილოთ თანდართული დოკუმენტი, კერძოდ, ფართის აზომვითი ნახაზი)

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ფიზიკურ და იურიდიულ პირ(ებ)ს.

გაიგეთ მეტი: https://www.jobs.ge/ge/?view=jobs&id=375832