თამარ საჯაია

თამარ საჯაია

რეზიუმე 

 

 

 

 

განათლება

2014- 2018-“ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი”;  ფსიქოლოოგისს და სკოლამდელი  აზრდის ბაკალავრი.

2017-2018- ბავშთა განვითრების ცენტრი "პირველი ნაბიჯი"; ადრეული ინტევენციის თერაპიის ტრენიგი

 

 

სამუშაო გამოცდილება

2017- 2018  ორგანიზაცია "ხელი ხელს"  სპეციალური საჭიროების მქონე პირების, ინდივიდულური ასისტენტი

2017-2018    კლინიკა "ჯოენი"; მოხალისე ფსიქოლოგი

2015-2016    ბავშთა განვითარების ცენტრი"პორტიჯი"; მოხალისე: ენისა და მეტყველების თერაპევტი

2018 -   N198 სკოლა; მასწავლებლის ასისტენსტი

2019 -    N41 საჯარო სკოლა;  მოხალისე ფსიქოლოგი

2018-  "გაბრიელ მთვარ ანგელოზისა და  პეტრე მოციქულის" სახელობის ფონდი; ადრეული ინტერვენციის თერაპევტი   

2018- დღემდე ასოციაცია "ანიკა" ადრეული ინტერვენციის თერაპევტი