ქეთი ობოლაძე

ქეთი ობოლაძე

რეზიუმე 

 

 

 

  

 

 

 

განათლება

2015-2019- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ფსიქოლოგიის და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ბაკალავრი. 

 

სამუშაო გამოცდილება

2017.09-12     N198 საჯარო სკოლა, სპეც. პედაგოგის ასისტენტი.

2018.10-12    „ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება“, ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი.

2018.12          დღემდე   ასოციაცია „ანიკა“, ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის სპეციალისტი.