ირაკლი სეფერთელაძე

ირაკლი სეფერთელაძე

რეზიუმე 

 

 

 

 

 

განათლება  

2013             ინლისური ენის 54 საათიანი „ELEMENTARY” საფეხური, თბილისის მერია

2011             სსიპ  ქ.თბილისის #10 საჯარო სკოლა

2011             IT ინჟინერიის შემსწავლელი კურსი, ტრენერთა საკვალიფიკაციო ცენტრი

2010             კომპიუტერის კურსი (Windows, MS Offices, Internet), თბილისის მერია

2010             ინგლისური ენის საბაზისო კურსი, თბილისის მერია

2009             პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორი, პროფესიული სწავლების ცენტრი „მარგი“ 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2014 - დღემდე- დასაქმების კონსულტანტი, თანასწორგანმანათლებელი/ტრენერი,  ასოციაცია ანიკა

2012- IT ინჟინერიის შემსწავლელი კურსის პედაგოგი, ტრენერთა საკბალიფიკაციო ცენტრი

2010 -კომპიუტერული სწავლების პედაგოგი, ასოციაცია ანიკა

2010 – 2013-კომპიუტერული სწავლების პედაგოგი, თბილისის მერია