მაია ჯულაყიძე

მაია ჯულაყიძე

რეზიუმე 

 

სამუშაო გამოცდილება

 

2012 წლის მარტიდან დღემდე - ასოციაცია ანიკა -(შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია)  - პროგრამული  მენეჯერი.

 

2008 - 2012 წწ. - არასამთავრობო ორგანიზაცია „გორის კეთილდღეობისა და განვითარების ცენტრი“ - ორგანიზაციის მენეჯერი.

 

2001 – 2008 წწ. -OSCE/ODIHR - საქართველოს ტრენერთა რეგიონული ქსელის შიდა ქართლის ტრენერი.

2003 - 2008 წწ. - ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის შიდა ქართლის წევრი.

 

2004 წლიდან - „საქართველოს ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია“ - წევრი.

 

განათლება

 

გორის ეკონომიკური უნივერსიტეტი - სააღრიცხვო-ეკონომიური  ფაკულტეტი -1989-1994 წ.

 

 

ტრენინგ-სემინარებში და პროგრამებში მონაწილეობა / სერტიფიკატები

2014 წ. -ფინანსების მოზიდვა და მართვა. ადამიანური რესურსების მართვა. კომუნიკაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის    მართვა- Business Consulting – Innova.

2014 წ. -პროექტის ციკლის მართვა, მარკეტინგული დაგეგმარება -  CTC.

2015 წ. - --სოციალური მეწარმეობის განვითარება -  Association of Young Economists of Georgia – AYEG

2011 წ. - -სოციალური მეწარმეობა - Czech Fundraising Center და ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი ვიშეგრადის ფონდისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო.

2009 წ. -  ,,ორგანიზაციული განვითარება”- CTC.

2009 წ. - „ დავძლიოთ გენდერული ძალადობა ამიერკავკასიაში”- ICCN.

2007 წ.- - სემინარი „ქალთა როლის გაზრდა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში“ - OSCE/ODIHR.

2005 წ. -OSCE/ODIHR - `საქართველოსა და ყირგიზეთში სამოქალაქო საზოგადოების ქსელის, ექსპერტიზის შექმნისა და თანამშრომლობის განვითარებისათვის~. ესტონეთი, ტალინი. 

2004  წ. - OSCE/ODIHR- "ქალთა ლიდერობის განვითარება და კოალიციის შექმნა საქართველოში"_ქალთა ლიდერობის საზაფხულო სკოლა_ბაკურიანი.

29.02.04-05.03.04- OSCE/ODIHRისა და ევროკომისიის პროგრამით ჩატარებული სემინარი: `Для предотвращения трефикинга на Южном Кавказе~. Tbilisi

18.11.03-20.11.03 არასამთავრობო ორგანიზაციის მართვა - James McGeever Pro CEED/BEWC

2001 წლის დეკემბერი-2002 წლის აპრილი “Training of Trainers on Women s Portipation in Society, Women s Rights and Gender Equality” – Poti sh National Women s Information Centre OSKA.

2001 წ. -აპრილი-ნოემბერი  - ,,Woman s Participation in Society, Women s Rights and Gender Equality” – OSCE/ODIHR

 

განხორციელებული პროექტები

2015 წ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი - პროექტი „ჩვენ ერთად შევცვლით სამყაროს“ პროექტის დირექტორი.

2014 წ - ფონდი სიცოცხლის ხე - პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები იცავენ ცხოველთა უფლებებს - პროექტის დირექტორი .

2013 წ. - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო - პროექტი „ახალგაზრდები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდების მხარდასაჭერად“ - პროექტის მენეჯერი.

2013 – 2014 წ - ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი - პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა“.

2012 წ - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო - პროექტი „ჩვენ თავად მოვალთ თქვენთან“- პროექტის მენეჯერი.

2010 წ. - USADI - პროექტი „გარემო ბარიერების გარეშე“ - გორის ინვალიდთა კლუბი.

2008 წ. - OSCE/ODIHR- პროექტი ‘მეტი ქალი - გადაწყვეტილების მიმღები“ -შიდა ქართლის კოორდინატორი.

2008 წ -OSCE/ODIHR- პროექტი `ქალთა ხმა ქალთა მხარდასაჭერად~. - -შიდა ქართლის კოორდინატორი.

2003-2004 წ-OSCE/ODIHR - პროექტი “ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები შიდა ქართლში” -პროექტის დირექტორი.

2002 წ. - OSCE/ODIHR- პროექტი „ცნობარი -ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები შიდა ქართლში“ - პროექტის დირექტორი.

კომპიტერული უნარები

 

MS Offices, Internet.

 

ენები

 

ქართული, რუსული.