ადრეული ინკლუზიური განათლება

Date: 28/03/2023

ადრეული ინკლუზიური განათლება

სტატია მომზადდა პროექტის „ადრეული  ინკლუზიური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებდა ასოციაცია "ანიკა" ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) მხარდაჭერითა და მათთან თანამშრომლობით.