მაკა ჭანკვეტაძე

მაკა ჭანკვეტაძე

რეზიუმე 

 

 

 

 

 

 

განათლება

1998-2002 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი; დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის
ფაკულტეტის ბაკალავრი

 

სამუშაო გამოცდილება

2019-დღემდე ბავშვთა მიმართულების კოორდინატორი 

2016-2018- „ასოციაცია” ანიკა ”- პროექტის მენეჯერი “Save the
Children”-ის მიერ დაფინანსებული პროექტში- ”საზოგადოებაზე
დაფუძნებული სერვისები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვებისთვის ” 

2018-დღემდე- ექსპერტი-კონსულტანტი, ევროკომისიის მიერ
დაფინანსებული პროექტში ”SAY YEAS”

2018-2019-ექსპერტი-კონსულტანტი, „ევროპის ფონდის“ მიერ
დაფინანსებულ პროექტში- „პერსონალური ასისტენტის სერვისი
ბოლნისში“.

2018-ექსპერტი-კონსულტანტი, თბილისის მერიის მიერ
დაფინანსებულ პროგრამაში „პერსონალური ასისტენტის სერვისი
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის თბილისში

2016-2107 –„ასოციაცია ანიკა“-პროექტის კოორდინატორი „ASB

Georgia“– ს მიერ დაფინანსებული პროექტში „პერსონალური
ასისტენტის მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვების და მოზრდილებისთვის ”

2013-2016 - არასამთავრობო ორგანიზაცია „ბავშვი, ოჯახი,
საზოგადოება“- პროექტის მენეჯერი USAID– ის მიერ დაფინანსებული
პროექტში „კითხვა უკეთესი მომავლისთვის”

2013-2016 – „ბავშვთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
დღის ცენტრი“- პროგრამის მენეჯერი

2009– 2013- „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო“- მულტიდისციპლინარული გუნდის წევრი

2007 –2013- პოლიგრაფიული სტამბა „კაბადონი +“ -
ადმინისტრაციული მენეჯერი

2003-2008- არასამთავრობო ორგანიზაცია „ფონდი- პირველი ნაბიჯი” -
სპეციალური განათლების პედაგოგი

2002-2003- „J.S.C "SAVANE VINERY # 1“ -ოფისის მენეჯერი