პროექტები

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

პროგრამას აქვს ორი მიმართულება: შშმ პირების დამოუკიდებლად ცხოვრების უნარების და მათი პოტენციალის განვითარებაში დახმარება და დასაქმებისთვის მომზადებასა და მუდმივი დასაქმების გარანტირებაში.

დაწყების თარიღი: 01/07/2019

იხილეთ მეტი

სრულად

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა არის სერვისი, რომელიც შეიქმნა განვითარების შეფერხების ჩამორჩენის და შეზღუდული შსაძლებლობების მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად. პროგრამა ეხმარება ბენეფიციარებს დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაში და დამოუკიდებელ ინდივიდებად ჩამოყალიბებაში.

დაწყების თარიღი: 02/01/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

დაწყების თარიღი: 20/11/2006

იხილეთ მეტი

სრულად

,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.")

,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.")

,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.")

2021 წლის 1 ივლისიდან ასოციაცია ,,ანიკამ’’ დაიწყო პროექტი, სახელწოდებით ,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.") სამ სხვა პარტნიორთან გერმანიიდან, სომხეთიდან და უკრაინიდან, ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ შშმ პირთა დასაქმებას მცირე და საშუალო საწარმოებში (SMEs) ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში.

დაწყების თარიღი: 01/07/2023

იხილეთ მეტი

სრულად