საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

შემოწირულობა

შემოწირულობა

2018 წლიდან ასოციაცია "ანიკა"-ში ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა ხორციელდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით.