ფონდი "ღია საზოგადობა საქართველო"

შემოწირულობა

შემოწირულობა

ფონდი ახორციელებს პროექტებს და მხარს უჭერს ისეთ ინიციატივებს, რომელიც ემსახურება  ადამიანის უფლებების დაცვას, სამოქალაქო ორგანიზაციების განვითარებას, მედიის დამოუკიდებლობას, ეთნიკური უმცირესობების და მარგინალური ჯგუფების ინტეგრაციას საზოგადოებაში, რეფორმების განხორციელებას ჯანდაცვის სფეროში და სოციალურ თანასწორობას.  იგი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესში. 2000 წელს "ანიკა"-სთან პროგრამა „ერთად“ განახორციელა, რომელიც ითვალსწინებდა 21 დღიან ინტეგრირებულ ბანაკს საქათველოს მთიან რეგიონში.