დიანა ფარქოსაძე

დიანა ფარქოსაძე

რეზიუმე  

 

 

 

 

განათლება 
2007წ-2011 წ ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი (SEU); სოციალური მეცნიერებების ფკულტეტი; პროფესია-ფსიქოლოგი. 

 

სამუშაო გამოცდილება

2014 წ.-დღემდე ასოციაცია „ანიკა“-სპეციალური განათლების
პედაგოგი.