ანუკი ჯანელიძე

ანუკი ჯანელიძე

რეზიუმე 

 

 

 

 

 

 

განათლება  

2017-2020-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, განათლების ადმინისტრირება, განათლებისა და ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი.  

2012 - 2016 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სოციალური მუშაკი; სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაკალავრი. 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2017 -  დღემდე მხარდაჭერითი დასაქმების სპეციალისტი; ასოციაცია ,,ანიკა'',

2017თემის მუშაკი, World Vision Georgia 

2015 - 2016 პრაქტიკანტი, თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი 

2015-  ბანაკის კოორდინატორი; თბილისის მერია  

2015 -  დღემდე  დამფუძნებელი;  ,,მომავლისა და განვითარების ასოციაცია''