ადვოკატირების შეხვედრა

თარიღი: 04/04/2024

ადვოკატირების შეხვედრა

2023 წლის 8-9 დეკემბერს ასოციაცია "ანიკას" ორგანიზებით გაიმართა შშმ პირთა ქსელის ადვოკატირების შეხვედრა პროექტის„სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის“ ფარგლებში საგურამოში.

შშმ პირთა ქსელის ორგანიზაციის წევრების შეკრება მოეწყო, რათა სახელმწიფო სამოქმედო გეგმაში აესახა ქვეყანაში უფლებებზე დაფუძნებული მომსახურებების განვითარების ხელშეწყობა და სტრატეგიის დამტკიცების ჩართვა.

პროექტს 3 წლის განმავლობაში ახორციელებს ასოციაცია „ანიკა“ „თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრთან“ თანამშრომლობით. პროექტი განხორციელდა ევროკავშირის მხარდაჭერითა და დაფინანსებით.