უსაფრთხო გარემო შშმ პირებისათვის

დაწყების თარიღი: 01/09/2023

უსაფრთხო გარემო შშმ პირებისათვის

პროექტის დასახელება: უსაფრთხო გარემო შშმ პირებისათვის

დონორი: გერმანიის საგარეო საქმეთა უწყება

ხანგრძლივობა: 2023 სექტემბერი - მიმდინარე

ასოციაცია “ანიკა” ახალი პროექტის ფარგლებში მიზნად ისახავს უკრაინელი ლტოლვილების - ბავშვების, მოზარდებისა და ფსიქო-სოციალური საჭიროებების მქონე პირთა მხარდაჭერას. პროექტი არის INKuLtur-პროგრამის ნაწილი, რომელსაც ახორციელებს ორგანიზაცია Austausch e.V. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ერთად. საქართველოში პროექტის განმახორციელებელია ასოციაცია “ანიკა”.

პროექტს ყავს 20-30 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი - უკრაინიდან დევნილი მშობლები და ბავშვები. არტ თერაპიის სესიები ტარდება ყოველთვიურად.

სესიების ძირითადი ნაწილი მოიცავს ხელოვნების აქტივობებს. მონაწილეები ჯგუფდებიან, რთავენ კრეატიულობას. სესიების დასრულებისას შესამჩნევია დადებითი ემოციები. მონაწილეები ტოვებენ სესიებს არა მხოლოდ ნახატებით; მათ აქვთ მხარდაჭერისა გრძნობა.