პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

ასოციაცია „ანიკა“ ევროკავშირის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის“. პროექტის პარტნიორია თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი.

დაწყების თარიღი: 01/02/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად

2021 წლის 15 თებერვალს , ასოციაცია „ანიკა“-მ, NDI ფინანსური მხარდაჭერით პარტნიორ ორგანიზაცია „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ დაიწყო ერთ წლიანი პროექტის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად" განხორციელება. პროექტი ხორციელდება თბილისში, შიდა ქართლში, გურიასა და აჭარაში.

დაწყების თარიღი: 15/02/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

პროგრამის მიზანი ორი მიმართულებით ვითარდება: პირველ რიგში, პროექტი დაეხმარება პროგრამის მონაწილეებს, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის ნაკლებად კომპლექსური ფორმა აქვთ დასაქმებისთვის მომზადებაში და მუდმივი დასაქმების გარანტირებაში. მეორეს მხრივ პროექტი დაეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მწვავე და კომპლექსური ფორმების მქონე ადამიანებს დამოუკიდევლად ცხოვრების უნარების და მათი პოტენციალის განვითარებაში.

დაწყების თარიღი: 01/07/2019

იხილეთ მეტი

სრულად

შშმ პირი - მეწარმე ექსპერტი

შშმ პირი - მეწარმე ექსპერტი

შშმ პირი - მეწარმე ექსპერტი

2021 წლის 1 ივლისიდან ასოციაცია „ანიკა“ 6 საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად (გერმანიიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, ბელარუსიიდან, მოლდოვიდან და უკრაინიდან), იწყებს ახალი პროექტის განხორციელებას “შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი - მეწარმე ექსპერტი“ (DISENEX - Disability Entrepreneurship Expert). პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. 

დაწყების თარიღი: 01/07/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული ინტერვენციის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული ინტერვენცია არის სერვისი, რომელიც შეიქმნა განვითარების შეფერხების ჩამორჩენის და შეზღუდული შსაძლებლობების მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად. პროგრამა ეხმარება ბენეფიციარებს დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაში და დამოუკიდებელ ინდივიდებად ჩამოყალიბებაში.

დაწყების თარიღი: 02/01/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა

პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (მათ შორის, ბავშვთა), ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ, სოციალურად დაუცველ, მიუსაფარ და მიტოვების რისკის ქვეშ მყოფ ბავშვთა ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია, ასევე კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვიანი ოჯახების დახმარება.

დაწყების თარიღი: 20/11/2006

იხილეთ მეტი

სრულად