პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოება - საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის და მომსახურებების მონიტორი

სამოქალაქო საზოგადოება - საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის და მომსახურებების მონიტორი

სამოქალაქო საზოგადოება - საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის და მომსახურებების მონიტორი

ასოციაცია "ანიკა" ევროკავშირის დაფინანსებით - ევროპის ფონდთან თანამშრომლობით ახორციელებს პროექტს "სამოქალაქო საზოგადოება - საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის და მომსახურებების მიწოდების მონიტორი".

დაწყების თარიღი: 01/10/2023

იხილეთ მეტი

სრულად

უსაფრთხო გარემო შშმ პირებისათვის

უსაფრთხო გარემო შშმ პირებისათვის

უსაფრთხო გარემო შშმ პირებისათვის

ასოციაცია “ანიკა” ახალი პროექტის ფარგლებში მიზნად ისახავს უკრაინელი ლტოლვილების - ბავშვების, მოზარდებისა და ფსიქო-სოციალური საჭიროებების მქონე პირთა მხარდაჭერას.

დაწყების თარიღი: 01/09/2023

იხილეთ მეტი

სრულად

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

მხარდაჭერითი დასაქმების და კეთილდღეობის პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის

აღნიშნულ პროგრამას აქვს ორი მიმართულება -  კეთილდღეობა და მხარდაჭერითი დასაქმება  

დაწყების თარიღი: 01/07/2017

იხილეთ მეტი

სრულად

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა არის სერვისი, რომელიც შეიქმნა განვითარების შეფერხების ჩამორჩენის და შეზღუდული შსაძლებლობების მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად. პროგრამა ეხმარება ბენეფიციარებს დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაში და დამოუკიდებელ ინდივიდებად ჩამოყალიბებაში.

დაწყების თარიღი: 02/01/2018

იხილეთ მეტი

სრულად