პროექტები

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB Georgia), ასოციაცია ანიკამ განახორციელა პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა/ პირთა პერსონალური ასისტენტის სერვისი“. პერსონალური ასისტენტის სერვისი მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს აძლევს საშუალებას განსაზღვრული დროით კვალიფიციური და პროფესიონალი პირის ასისტირებით ისარგებლონ.

დაწყების თარიღი: 07/12/2018

იხილეთ მეტი

სრულად