პროექტები

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის

ასოციაცია „ანიკა“ ევროკავშირის დაფინანსებითა და მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს „სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალური მომსახურებების განვითარებისათვის“. პროექტის პარტნიორია თელავის განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი.

დაწყების თარიღი: 01/02/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

დამხმარე ტექნოლოგიები შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

დამხმარე ტექნოლოგიები შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

დამხმარე ტექნოლოგიები შშმ პირთა დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის

პროექტის მიზანი - შშმ პირების  დამოუკიდებლობის ხარისხის ამაღლება და დასაქმების ხელშეწყობა დამხმარე ტექნოლოგიების გამოყენებით.

დაწყების თარიღი: 01/05/2023

იხილეთ მეტი

სრულად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად

2021 წლის 15 თებერვალს , ასოციაცია „ანიკა“-მ, NDI ფინანსური მხარდაჭერით პარტნიორ ორგანიზაცია „ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის“ დაიწყო ერთ წლიანი პროექტის "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანამშრომლობა კანონის საშუალებით უფლებების დასაცავად" განხორციელება. პროექტი ხორციელდება თბილისში, შიდა ქართლში, გურიასა და აჭარაში.

დაწყების თარიღი: 15/02/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

INKuLtur - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში

INKuLtur - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში

INKuLtur - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში

ასოციაციამ „ანიკა“ დაიწყო პარტნიორული პროგრამა "INKuLtur - შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მონაწილეობა კულტურულ ცხოვრებაში" ორგანიზაცია DRA е.V.-თან ერთად. პროგრამა ხორციელდება 2018 წლიდან გერმანიისა და აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორებთან თანამშრომლობით.

დაწყების თარიღი: 02/05/2022

იხილეთ მეტი

სრულად

შშმ პირი - მეწარმე ექსპერტი

შშმ პირი - მეწარმე ექსპერტი

შშმ პირი - მეწარმე ექსპერტი

2021 წლის 1 ივლისიდან ასოციაცია „ანიკა“ 6 საერთაშორისო პარტნიორ ორგანიზაციასთან ერთად (გერმანიიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, ბელარუსიიდან, მოლდოვიდან და უკრაინიდან), იწყებს ახალი პროექტის განხორციელებას “შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი - მეწარმე ექსპერტი“ (DISENEX - Disability Entrepreneurship Expert). პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. 

დაწყების თარიღი: 01/07/2021

იხილეთ მეტი

სრულად

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

პროექტის მიზანია სოფლად მყოფი ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და შშმ/სსსმ პირებისთვის განათლების უზრუნველყოფა და მათი დასაქმების ხელშეწყობა.

დაწყების თარიღი: 15/02/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB Georgia), ასოციაცია ანიკამ განახორციელა პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა/ პირთა პერსონალური ასისტენტის სერვისი“. პერსონალური ასისტენტის სერვისი მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს აძლევს საშუალებას განსაზღვრული დროით კვალიფიციური და პროფესიონალი პირის ასისტირებით ისარგებლონ.

დაწყების თარიღი: 07/12/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

პროექტის მიზანია COVID 19– ით გამოწვეული ფსიქო – ემოციური პირობების გაუმჯობესება და დღის ცენტრის მომზადება სერვისების უსაფრთხო რეჟიმში აღდგენისთვის.

დაწყების თარიღი: 20/06/2020

იხილეთ მეტი

სრულად

INKuLtur – ინკლუზიისა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის

INKuLtur – ინკლუზიისა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის

INKuLtur – ინკლუზიისა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის

პროექტი „INKuLtur – ინკლუზიისა და კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისათვის“ ახორციელებს ორგანიზაცია „Dialogue for Understanding e.V.“ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ერთად, გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით.

დაწყების თარიღი: 01/07/2022

იხილეთ მეტი

სრულად

,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.")

,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.")

,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.")

2021 წლის 1 ივლისიდან ასოციაცია ,,ანიკამ’’ დაიწყო პროექტი, სახელწოდებით ,,ინკლუზიური მცირე და საშუალო საწარმოები+აღმოსავლეთი’’ ("i-SME+East.") სამ სხვა პარტნიორთან გერმანიიდან, სომხეთიდან და უკრაინიდან, ჩვენ მზად ვართ ხელი შევუწყოთ შშმ პირთა დასაქმებას მცირე და საშუალო საწარმოებში (SMEs) ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში.

დაწყების თარიღი: 01/07/2023

იხილეთ მეტი

სრულად