პროექტები

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

კომპეტენციები დასაქმებისთვის

პროექტის მიზანია სოფლად მყოფი ახალგაზრდებისთვის, მათ შორის სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი და შშმ/სსსმ პირებისთვის განათლების უზრუნველყოფა და მათი დასაქმების ხელშეწყობა.

დაწყების თარიღი: 15/02/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

პერსონალური ასისტენტის სერვისი

ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB Georgia), ასოციაცია ანიკამ განახორციელა პროექტი „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა/ პირთა პერსონალური ასისტენტის სერვისი“. პერსონალური ასისტენტის სერვისი მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული მეთოდია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებსა და მათი ოჯახის წევრებს აძლევს საშუალებას განსაზღვრული დროით კვალიფიციური და პროფესიონალი პირის ასისტირებით ისარგებლონ.

დაწყების თარიღი: 07/12/2018

იხილეთ მეტი

სრულად

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

სოციალური სერვისების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

პროექტის მიზანია COVID 19– ით გამოწვეული ფსიქო – ემოციური პირობების გაუმჯობესება და დღის ცენტრის მომზადება სერვისების უსაფრთხო რეჟიმში აღდგენისთვის.

დაწყების თარიღი: 20/06/2020

იხილეთ მეტი

სრულად